สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมและประเมินกิจกรรม GREEN AND CLEAN

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมและประเมินกิจกรรม GREEN AND CLEAN

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562 2 41


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ให้การต้อนรับประเมินจากคณะกรรมการโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน ประจำปี 2562

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ให้การต้อนรับประเมินจากคณะกรรมการโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562 3 26


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนเปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 145


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 แสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 แสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 2 68


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมแจ้งข้อราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมแจ้งข้อราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 63


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 62


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทำ MOU ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทำ MOU ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 119


มีต่อ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2562 0 185


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายกรวิวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ  เด็กชายกรวิวัฒน์  กุศลธรรมรัตน์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2562 0 1,793


ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยาได้รางวัลระดับทองที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยาได้รางวัลระดับทองที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 0 553


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 0 567


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 848


กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด   สพป.กำแพงเพชร   เขต   1 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 734


กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2562 0 747


มีต่อ

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 1,536

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 1,222

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 3,108ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2562 0 184มีต่อ

โรงเรียนบ้านคุยแขวน นำโดยผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

โรงเรียนบ้านคุยแขวน  นำโดย  นายสมหมาย   หอมยก  ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 887


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 0 769


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 678

กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2562 0 741

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต 

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 0 981


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต   

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2562 0 705


มีต่อ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=137

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 0 617

ชื่นชมครู จ.ราชบุรี ลงทุนแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่ จูงใจนักเรียน

ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 0 1,842


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec  E - Office

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฎิบัติราชการ

แผนการดำเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเมินความพึงพอใจ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

วาระ สพป.กพ.1

คู่มือนำทางการใช้เว็บเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1